Klinika Jednodňovej Chirurgie

POŽIADAVKA KLIENTA

Ako u väčšiny našich klientov, požiadavka bola zvýšenie počtu pacientov na konkrétny zákrok pri ktorom sme evidovali vyššiu kapacitu.

NÁVRH RIEŠENIA

Vykonali sme analýzu dostupných médii, prostriedkov a následne sme navrhli komplexnú marketingovú stratégiu zameranú na dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investície.

ČO SME ROBILI

Zvolili sponzorované reklamy na sociálnych sieťach META (Facebook a Instagram), kde sme pomocou prepracovanej kampane ľudí preposielali na špeciálne nadizajnovaný Funnel alebo takzvaný dočasný web (landing page), kde sme potencionálnych klientov prekonvertovali. Vytvorili sme taktiež video obsah na tieto sociálne siete, navrhnutný na čo najvyššiu konverziu.

AKO TO VYZERÁ

UGC VIDEÁ PRIPRAVENÉ NA MIERU

VÝSLEDOK

Na mesačnej báze generujeme vďaka našej prepracovanej stratégii leady(dopyty) v hodnote do 6€/dopyt. Keďže samotný zákrok stojí približne 1150€ je táto hodnota veľmi priaznivá.

META ADS REPORT

ZVÝŠENIA DOSAHOV NA SOC.SIEŤACH OD ZAČIATKU SPOLUPRÁCE

© 2023 – Všetky práva vyhradené – IS Agency