Servis okien

POŽIADAVKA KLIENTA

S klientom sme na stretnutí prebrali cieľ kampane. Požiadavka bola priniesť viac nových LEADOV pre obchodného zástupcu vo vybraných regiónoch.

NÁVRH RIEŠENIA

Navrhli sme riešenie vhodné z hľadiska budgetu a cieľovej skupiny, ktorú sme chceli zaujať.

ČO SME ROBILI

Zvolili sme sponzorované reklamy na sociálnych sieťach META (Facebook a Instagram), kde sme pomocou prepracovanej kampane ľudí preposielali na špeciálne nadizajnovaný Funnel alebo takzvaný dočasný web (landing page), kde sme potencionálnych klientov prekonvertovali.

AKO TO VYZERÁ

VÝSLEDOK

META ADS REPORT

S klientom sme začali spoluprácu len nedávno, no už v priebehu prvého mesiaca sa nám podarilo prekonvertovať kvalitný počet LEADOV, ktoré klient už rieši. Cenu za jeden LEAD držíme pod 8€.

ZVÝŠENIA DOSAHOV NA SOC.SIEŤACH OD ZAČIATKU SPOLUPRÁCE