MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADIEL

POŽIADAVKA KLIENTA

Požiadavka klienta bola ako pri väčšine našich klientov, získať ďalšie kvalitné dopyty, ktoré sa prekonvertujú časom.

NÁVRH RIEŠENIA

Navrhli sme riešenie vzhľadom na typ služby a históriu firmy.

ČO SME ROBILI

Kompletne sme nastavovali sociálne siete od nuly. Čo sa týka kampaní, v prvom rade sme navrhli a spustili META (FB a INST.) kampaň zameranú na povedomie o firme, ktorá rozbehla interakcie s profilom a firmou. Následne sme do toho zakomponovali konverzné kampane zamerané na získanie dopytu a prekonvertovanie klienta.

AKO TO VYZERÁ

VÝSLEDOK

Na mesačnej báze sme schopní klientovi generovať 80-110 kvalitných dopytov. Pri tomto type produktu, je rozhodovacia doba klienta dlhšia, preto sa dopyty konvertujú postupne. Za jeden dopyt platíme do 7€, čo je pri celkovej hodnote montáže jedného čerpadla veľmi pozitívna hodnota.

ZVÝŠENIA DOSAHOV NA SOC.SIEŤACH OD ZAČIATKU SPOLUPRÁCE