Zubná Ambulancia

POŽIADAVKA KLIENTA

Zubná klinika, ktorá mala na nás jasné požiadavky. Priniest nových klientov na hodnotnejšie služby. Vybrali sme preto implantáty.

NÁVRH RIEŠENIA

Samozrejme sme klientovi vyhoveli a navrhli stratégiu zameranú na čo najvyššiu návratnosť investície.

ČO SME ROBILI

Zvážili sme budget, ktorý mal klient k dispozícii a ná základe toho sme sme zvolili sponzorované reklamy na sociálnych sieťach META (Facebook a Instagram), kde sme pomocou prepracovanej kampane ľudí preposielali na špeciálne nadizajnovaný Funnel alebo takzvaný dočasný web (landing page), kde sme potencionálnych klientov prekonvertovali.

AKO TO VYZERÁ

VÝSLEDOK

Stále kampane fungujú a generujú kvalitné kontakty (LEADY). Klient platí za jeden kontakt okolo 2,8€. V porovnaní s hodnotou služby je toto číslo neskutočné. Od kedy sme začali spolupracovať klinika robí omnoho viac zubných implantátov a iných zákrokov, keďže sa masívne zvýšilo aj povedomie o tejto klinike.

META ADS REPORT

ZVÝŠENIA DOSAHOV NA SOC.SIEŤACH OD ZAČIATKU SPOLUPRÁCE