Montáž Klimatizácii

POŽIADAVKA KLIENTA

Klient mal na nás jasnú požiadavku a predstavu – ZVÝŠIŤ dopyty a tak dosiahnúť vysokú návratnosť investície.

NÁVRH RIEŠENIA

Samozrejme sme klientovi vyhoveli a navrhli stratégiu zameranú na čo najvyššiu návratnosť investície.

ČO SME ROBILI

Zvolili sme sponzorované reklamy na sociálnych sieťach META (Facebook a Instagram), kde sme pomocou prepracovanej kampane ľudí preposielali na špeciálne nadizajnovaný Funnel alebo takzvaný dočasný web (landing page), kde sme potencionálnych klientov prekonvertovali.

AKO TO VYZERÁ

UGC VIDEÁ PRIPRAVENÉ NA MIERU

VÝSLEDOK

Čísla hovoria za nás, na mesačnej báze tomuto klientovi prinášame zhruba 70 nových dopytov. Za jeden LEAD (kontakt) platíme 3€, čo je v porovnaní s hodnotou služby ako zadarmo. Priemerná návratnosť investície, ktorú generujeme na mesačnej báze je 5-10 násobok nákladov.