Health & Beauty Clinic

POŽIADAVKA KLIENTA

Prvá komunikácia prebehla s jasným cieľom a to zvyšiť bázu klientiek na vybrané služby.

NÁVRH RIEŠENIA

Vykonali sme analýzu dostupných médii, prostriedkov a následne sme navrhli komplexnú marketingovú stratégiu zameranú na dosiahnutie čo najvyššej návratnosti investície.

ČO SME ROBILI

Zvolili sponzorované reklamy na sociálnych sieťach META (Facebook a Instagram), kde sme pomocou prepracovanej kampane ľudí preposielali na špeciálne nadizajnovaný Funnel alebo takzvaný dočasný web (landing page), kde sme potencionálnych klientov prekonvertovali.

AKO TO VYZERÁ

VÝSLEDOK

Od začiatku fungovania kampane sme samozrejme kampaň museli niekoľkokrát upraviť, hlavne z pohľadu zacielenia a vyčlenenia rôznych skupín ľudí, ktorí neboli ako klienti ideálny. Aktuálne sme zhruba na úrovni 70-100 kvalitných leadov mesačne. Za jeden LEAD platíme do 5€, čo je aj cieľom.

META ADS REPORT

ZVÝŠENIA DOSAHOV NA SOC.SIEŤACH OD ZAČIATKU SPOLUPRÁCE